Vouchery wyniki – edycja 3/2023

Informacja w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie nr 3/2023 na voucher rozwojowy.
Wszystkim podmiotom serdecznie gratulujemy!

Wszystkie podmioty otrzymają pisemną informację drogą elektroniczną o planowanej dacie podpisania umowy i niezbędnych załącznikach.
Lista rankingowa