Vouchery wyniki – edycja 2/2021

Informacja w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie nr 2/2021 na voucher rozwojowy.
Wszystkim podmiotom serdecznie gratulujemy!

Wszystkie podmioty otrzymają pisemną informację drogą elektroniczną o planowanej dacie podpisania umowy i niezbędnych załącznikach.
Lista rankingowa