Targi Dobrych Praktyk 2018

Celem TARGÓW DOBRYCH PRAKTYK było upowszechnianie idei ekonomii społecznej w regionie, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentacja produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej z regionu. W ramach Targów zaprezentowano 12 podmiotów ekonomii społecznej. Targi odbyły się 10 grudnia br. w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, podczas Konferencji Ekonomii Społecznej „Więcej niż biznes: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej w regionalnie”.

Prezentacja podmiotów