STATUS PS I BAZA WOJEWODY PS

Instrukcja wnioskowania o nadanie statusu PS :
Zgodnie z wprowadzoną ustawą o ekonomii społecznej przedsiębiorstwa społeczne ubiegające się o status PS muszą złożyć wniosek do Wojewody.

Dokumenty dotyczące nadania statusu :
• Instrukcja do wzoru wniosku o przyznanie statusu PS
• Wniosek w zakresie przyznawania statusu PS
• Poradnik w zakresie przyznawania statusu PS

Wypełniony wniosek należy złożyć na adres :
• Samodzielny Zespół ds Rynku Pracy w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku
ul. Brzeska 8 , 87-800 Włocławek

Link do strony udostępniającej informację. 

Instrukcja wyszukiwarki BAZY PS :
1. Należy wejść na stronę : https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/WJ/start.do?wersja=1
2. Następnie kliknąć szukaj, rozwinie się lista po lewej stronie.

3. Należy wybrać ostatni wybór czyli TYPY JEDNOSTKI – > z listy rozwijanej po kliknąć PRZEDSIĘBIOSRTWA SPOŁECZNE i wtedy pojawi się lista PS.
W razie problemów zapraszamy do kontaktu z doradcami.