Wpis na ogólnopolską listę PS

Prowadzisz przedsiębiorstwo społeczne, spełniające kryteria przewidziane dla tego typu podmiotów ?
Uzyskaj wpis na ogólnopolską listę PS prowadzoną przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

Ogólnopolska lista PS jest ważnym narzędziem uwidoczniającym potencjał sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz wyodrębnionym miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów dla potencjalnych zamawiających.

Dzięki temu PS zdobywają dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień.

Aby uzyskać wpis na listę, należy złożyć wniosek do OWES. Po jego weryfikacji, OWES przesyła dane do ROPS – a ten przekazuje je do ministerstwa, które wpisuje dane przedsiębiorstwo społeczne do swojej bazy dostępnej na stronie http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

Status PS jest przyznawany na 18 miesięcy.

Aby uzyskać wpis należy zgłosić chęć doradcy kluczowemu KPOWES/ opiekunowi klienta