Program współpracy

Programy współpracy NGO z JST (jedstostki samorządu terytorialnego) to bardzo ważne dokumenty, które określają kierunki i cele działań z trzecim sektorem.

Programy współpracy: