Pożyczki

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA istnieje od ponad 20 lat. Zostało utworzone w roku 1991 przez Bank BISE, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i francuski fundusz inwestycyjny SIDI. Dziś jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat finansuje potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.
Od ponad 20 lat TISE finansuje potrzeby organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Pożyczek udziela ze środków Unii Europejskiej powierzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ze środków własnych.
OFERTA:
PREFERENCYJNA POŻYCZKA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
POŻYCZKA TISE – EASI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
POŻYCZKA POD PROJEKT NGO/PES
POŻYCZKA INWESTYCYJNA NGO

Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy został utworzony w 2004 roku przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który jest jego udziałowcem. Fundusz nie jest spółką komercyjną, a zysk przeznaczany jest na działalność statutową i podwyższanie kapitału pożyczkowego.

Celem działalności Spółki jest wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorczości, oraz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko–pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz współdziałania nauki i biznesu
OFERTA:
POŻYCZKI NA INWESTYCJE I ROZWÓJ
POŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE FIRMY
POŻYCZKI OBROTOWE
POŻYCZKI INWESTYCYJNE KPFP

Bank Gospodarstwa Krajowego
W ofercie są 4 rodzaje pożyczek dla przedsiębiorców z województwa kujawsko – pomorskiego
W województwie kujawsko – pomorskim przedstawicielem banku jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Bydgoszczy i Toruniu