OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka prowadzi je od 2009 roku. OWES świadczy usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej.

KPWES V realizowany jest na terenie Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego. Czas trwania: od 01.07.2019 r. do 31.12.2023 r.
Celem projektu jest: wzmocnienie rozwoju ES w subregionie 1 (pow.: nakielski, sępoleński, bydgoski, tucholski, m. Bydgoszcz) poprzez wsparcie w rozwoju i funkcjonowaniu już istniejących PES oraz wsparcie finansowe i merytoryczne na utworzenie 128 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, przyczyniające się do aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w okresie od 01.07.2019r. – 31.12.2023r.

Ogólna wartość projektu wynosi 15692931,42 zł, dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 13338991,70 zł

Standardy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej