Oferta wsparcia dla istniejących PS

Dotacja
– Proponujemy dotacje na utworzenie miejsca pracy
– Zapewniamy opiekę doradcy biznesowego, prawne, księgowe, szkolenia zawodowe.
– Wsparcie pomostowe
Informujemy, iż w chwili obecnej Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, przygotowuje dokumentacje konieczną do przeprowadzenia procedury konkursowej.