Oferta wsparcia dla istniejących PS

Dotacja
– Proponujemy dotacje na utworzenie miejsca pracy
– Zapewniamy opiekę doradcy biznesowego, prawne, księgowe, szkolenia zawodowe.
– Wsparcie pomostowe
– Wsparcie dla PS w pozyskiwaniu środków z dostępnych instrumentów finansowych w tym zwrotnych np. pożyczki ( Katalog finansowych mechanizmów zwrotnych)
– Vouchery
– Mechanizm zakupowy COVID – 19

Zainteresowane PS prosimy o kontakt z doradcami kluczowymi