Nabór biznesplanów

Nabór na biznesplan – styczeń 2022!

Ogłaszamy ciągły nabór wniosków na Biznesplany

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – organizacjach pozarządowych, spółkach non profit, spółdzielniach socjalnych.

Czas trwania naboru: ciągły

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 lub/i
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczące (decyduje data wpływu)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji oraz wszystkimi załącznikami – https://kpowes.org.pl/nabor-na-biznes-plan-32018/

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w formie papierowej – spięte w skoroszycie typu wczep. Dodatkowo należy dołączyć nośnik danych z nagranym biznesplanem, harmonogramem oraz wnioskami o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy włożyć do zamkniętej koperty zawierającej dopisek „Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – PS”.

Wysokość wsparcia pomostowego – maks. w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2022

Nabór ciągły

Uwaga w dniu 29.04.2022 nastąpiła zmiana następujących załączników:

Z 3 Harmonogram rzeczowo finansowy

Z 13 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem

 

Regulamin udzielania dotacji (wersja z dn. 10.01.2022) aktualny

 

Wersja RTF

Załączniki do Regulaminu udzielenia dotacji  ( wersja z dn.29.04.2022) – aktualna

Załączniki do Regulaminu udzielania dotacji (9 813 kB, zip) (wersja z dn. 10.01.2022) – nieaktualna

Wersja DOCX

Załącznik do Regulaminu udzielenia dotacji (wersja z dn.29.04.2022)- aktualna

Załączniki do Regulaminu udzielania dotacji (9 813 kB, zip) (wersja z dn. 10.01.2022) – nieaktualna

 

2021

Harmonogram oceny biznesplanów ( maj 2021)

Harmonogram oceny biznesplanów ( sierpień 2021)

Harmonogram oceny biznesplanów (listopad 2021)

Harmonogram oceny biznesplanów ( listopad 2021 – aktualizacja)

Harmonogram oceny biznesplanów (grudzień 2021)

2020

Harmonogram oceny biznesplanów (I kwartał 2020)

Harmonogram oceny biznesplanów (maj 2020)

Harmonogram oceny biznesplanów (czerwiec 2020)

Harmonogram oceny biznesplanów (sierpień 2020) – aktualizacja

Harmonogram oceny biznesplanów (listopad 2020) – aktualizacja

 

2022

Nabór ciągły

Realizator wsparcia i prowadzący projekt KPOWES V  zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści dokumentów projektowych, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji prawnych, zmiany dokumentów projektowych przez UM, oraz innych koniecznych zmian w dokumentacji.