Mikrogranty wyniki – edycja 1/2020

Wyniki oceny formalnej konkursu na „Mikrogranty KPOWES -Edycja 1/2020”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, ze została zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków w konkursie grantowym „Mikrogranty KPOWES – edycja 1/2020”

Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone nie później niż 24.07.2020 roku.

Decyzja w określonym zakresie jest wiążąca i ostateczna.

LISTA PODMIOTÓW OCENA FORMALNA (13 kB, docx)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, prezentuje listę rankingową wniosków zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach konkusu grantowego „Mikrogranty KPOWES – edycja 1/2020”

Dziękujemy wszystkim za złożenie oferty.

Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
Decyzja w określonym zakresie jest wiążąca i ostateczna.

LISTA PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH/NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO DOTACJI