Mikrogranty nabór – edycja 1/2022

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 1/ 2022 .
Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 1/ 2022.
Termin składania wniosków: 08 luty – 22 luty 2022.
Czas trwania projektu max 6 miesięcy.

Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Oprócz mikrograntów Operator przewidział dla realizatorów wsparcie doradcze. O mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz
Działania w ramach Mikrograntów obejmują m.in. możliwość:

• opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
• zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł,– słownie trzech tysięcy pięćset złotych i posłuży do realizacji działań; dla grup nieformalnych max. 25% wartości dotacji.
• zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
• zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
• przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.

Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:
1. organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności odpłatnej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców zgłaszających działalność gospodarczą). działające na terenie powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz
2. grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
Kwota mikrograntu może wynieść od 1500,00 zł do 5000,00 zł. Środki przeznaczone na konkurs Mikrogranty KPOWES edycja 1/2022: 70 000,00 zł.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy na stronie www.kpowes.org.pl zakładka „Granty”
W sprawach związanych z konkursem:
Justyna Górska – animator, tel: 739202422 lub 502382803, e-mail: justyna@kpowes.org.pl

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie prosimy kierować na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V ul. Sułkowskiego 17 85-634 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie „Mikrogranty KPOWES – Edycja 1/2022”.

Regulamin Wniosek dla grup nieformalnych Wniosek dla NGO Budżet Mikrogranty Oświadczenie VAT Umowa o Mikrogrant grupy nieformalne Umowa na Mikrogrant NGO Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie merytoryczne Oswiadczenie prawa autorskie Karta oceny formalnej Lista uczestników warsztatów NGO Lista uczestników warsztatów grupy nieformalne Wykaz działalności wykluczonych

Regulamin Wniosek dla grup nieformalnych Wniosek dla NGO Budżet Mikrogranty Oświadczenie VAT Umowa o Mikrogrant grupy nieformalne Umowa o Mikrogrant NGO Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie merytoryczne Oświadczenie prawa autorskie Karta oceny formalnej Lista uczestników warsztatów NGO Lista uczestników warsztatów grupy nieformalne Wykaz działalności wykluczonych