Linki

Adresy internetowe, które warto znać:

Instytucje:

  • http://www.sejm.gov.pl - Sejm RP: projekty i przyjęte ustawy
  • www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: dokumenty programowe, strategie, programy operacyjne, informacje dla organizacji pozarządowych, otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
  • www.miir.gov.pl - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: dokumenty programowe, strategie, programy operacyjne
  • www.ms.gov.pl - Ministerstwo Sprawiedliwości: baza adresowa sądów, formularze KRS, prawo europejskie
  • www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny: klasyfikacja PKD, PKWiU, formularze, dane statystyczne, baza adresowa urzędów statystycznych
  • www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych: informacje dla płatników składek oraz ubezpieczonych, formularze, poradniki, informatory, wskaźniki, składki
  • www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: dotacje dla NGO i MSP, europejskie akty prawne dla MSP

Społeczność:

Ekonomia społeczna:

Inne: