KPOWES III

Sukcesy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w 2015 roku:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej III (KPOWES III) był realizowany od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. na terenie Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, nakielskiego i sępoleńskiego.

Cele, które zostały założone, zostały zrealizowane. Poprzez nasze działania wzmocniony został rozwój sektora ES, zwiększyła się dostępność do usług, doradztwa i szkoleń oraz wzrósł poziom wiedzy z zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Powstały także nowe podmioty ekonomii społecznej, przyczyniając się do aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie.

KPOWES III w liczbach:

  • W KPOWES III wzięło udział 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • 100 osób nabyło wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej
  • 20 PES skorzystało z usług prawnych, księgowych i marketingowych
  • 40 osób skorzystało z doradztwa specjalistów KPOWES
  • 84 osoby wzięły udział w lokalnych debatach
  • udzielono 690 godzin doradztwa
  • zorganizowano 20 szkoleń
  • podpisano 4 umowy partnerskie, na podstawie których realizowane będą działania na rzecz ekonomii społecznej
  • powstał komiks, który przybliżył lokalne PES
  • zorganizowano dwie edycje Targów Ekonomii Społecznej