KPOWES II

Sukcesy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w 2013 roku:

Regionalne Spotkania z Ekonomią Społeczną

 • Cykliczne spotkania dla lokalnych liderów, przedstawicieli instytucji rynku pracy, instytucji społecznych oraz mieszkańców, dotyczące rozwoju partnerstw lokalnych poprzez budowę sieci współpracy CIS, ZAZ, przedstawicieli społecznych.
 • W trakcie spotkań prezentowane były dobre praktyki, filmy oraz wystąpienia przedstawicieli PES.
 • Byliśmy m.in. w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Żninie, Więcborku, Mroczy i Włocławku.
 • W spotkaniach wzięło udział przeszło 550 osób.

Spotkania integracyjne środowiska PES

Było to dwudniowe spotkanie przedstawicieli SS, ZAZ, WTZ, CIS. W trakcie integracji zostały zorganizowane warsztaty tematyczne dotyczące działalności poszczególnych grup (SS, CIS, ZAZ, WTZ). Warsztaty miały na celu m.in. wzajemne poznanie się, integrację środowiska, wymianę doświadczeń, poglądów oraz nawiązanie współpracy.

Regionalne Forum Spółdzielczości Socjalnej – 9-10 listopada 2012

 • W Forum udział wzięło 109 osób.
 • Wydarzenie było kontynuacją spotkań podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji otoczenia ekonomii społecznej.
 • Podczas Forum odbyły się warsztaty tematyczne.
 • W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz jednostek samorządów terytorialnych.

Szkolimy

W trakcie dwóch poprzednich edycji realizacji projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” z organizowanych przez nas konsultacji skorzystało przeszło 60 PES (m.in. fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych).

 • Największym zainteresowaniem cieszą się porady z zakresu księgowości i finansów oraz z marketingu.
 • Udzielono ponad 1500 godzin doradztwa.
 • Przygotowaliśmy 20 stron internetowych dla PES.
 • Opracowaliśmy plan restrukturyzacji dla jednej Spółdzielni Socjalnej.
 • Objęliśmy 9 Spółdzielni Socjalnych bezpłatną, roczną opieką prawną oraz księgową.
 • W szkoleniach dotyczących podnoszenia kwalifikacji i kompetencji oraz marketingu i reklamy, wzięło udział przeszło 160 osób.