Inkubator – Regulamin

Regulamin korzystania z Inkubatora Przedsiębiorstw Społecznych w ramach projektu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

Regulamin określa warunki korzystania z Inkubatora Przedsiębiorstw Społecznych

Regulamin Inkubatora