Inkubator przedsiębiorstw społecznych

Inkubator KPOWES to miejsce, które będzie służyć organizacjom pozarządowym, PES i PS, ale również tym osobom, które działają w grupach nieformalnych na rzecz powstania PS. Będą oni mogli nieodpłatnie skorzystać z telefonu, sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz sprzętów biurowych.

Inkubator będzie także udostępniał powierzchnię PES i PS na organizację spotkań w ramach np. walnych posiedzeń, zebrań założycielskich itp.

W ramach inkubatora proponujemy również:

  • Wsparcie indywidualne i grupowe dostosowane do potrzeb klienta;
  • Organizację szkoleń (prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej w sferze ES, zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie biznesplanów, marketing).