Mikrogranty nabór – edycja 2/2020

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty  KPOWES edycja 2/2020

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich
w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 2/2020.

Termin składania wniosków: 17 sierpnia – 31 sierpnia 2020.

Konsultacje wniosków odbywają się jedynie po wcześniejszym umówieniu się. Jedna inicjatywa może skorzystać max. z 1 spotkania. Operator przewiduje w okresie  trwania naboru realizację webinarium informacyjnego.

Czas trwania projektu max 6 miesięcy.

Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Oprócz mikrograntów Operator przewidział dla realizatorów wsparcie doradcze. O mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje  powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz

Działania w ramach Mikrograntów obejmują m.in. możliwość:

opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł – słownie trzech tysięcy pięćset złotych i posłuży do realizacji  działań; dla grup nieformalnych max. 25% wartości dotacji.
zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.

Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:

grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.

Kwota mikrograntu może wynieść od 1500,00 zł do 5000,00 zł. Środki przeznaczone na konkurs Mikrogranty KPOWES edycja 2/2020: 55930,97 zł.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy na stronie  www.kpowes.org.pl zakładka „Granty”

W sprawach związanych z konkursem:

Justyna Górska – animator, tel: 739202422 lub 502382803, e-mail: justyna@kpowes.org.pl

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie prosimy kierować na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V ul. Sułkowskiego 17 85-634 Bydgoszcz  z dopiskiem na kopercie „Mikrogranty KPOWES – Edycja 2/2020”

.

Wniosek i Regulamin Konkurs Mikrogranty KPOWES - edycja 2/2020 (144 kB, docx) Budżet Mikrogranty KPOWES (11 kB, xlsx) Umowa o Mikrogrant - grupa nieformalna (128 kB, docx) Sprawozdanie finansowe (14 kB, xlsx) Oświadczenie prawa autorskie (133 kB, docx) Karta Oceny Formalnej (133 kB, docx) Lista uczestników warsztatu - grupa nieformalna (134 kB, docx) Wykaz działalności wykluczonych (8 672 kB, docx)