Inkubator – Formularz zgłoszeniowy

Aby móc skorzystać z  Inkubator Przedsiębiorstw Społecznych należy wypełnić formularz:

Wypełniony formularz w wersji do edycji należy przesłać  na adres meilowy: justyna@kpowes.org.pl lub dostarczyć go osobiście do biura projektu w Bydgoszczy przy ul.Sułkowskiego 17