Fundacje

Fundacja Dla Ciebie

Fundacja Dla Ciebie jest organizacją pozarządową działającą od 2016 roku. Działa w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezdomnym, osobom chcącym powrócić na rynek pracy – tworzy nowe miejsca pracy. Działa też w obszarze kultury i promocji zdrowia poprzez organizowanie nieodpłatnych warsztatów dla społeczności lokalnej. Główną działalnością jest prowadzenie żłobka dziecięcego, warsztatów integracyjnych dla rodziców z dziećmi, spotkań międzypokoleniowych.

Galeria Zdjęć Video

Fundacja Wiatrak - Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej „Wiatrak” to miejsce, w którym osoby niepełnosprawne intelektualnie kształtuje swoją postawę zawodową, nabywają umiejętności społeczne oraz uczą się samodzielności i zaradności osobistej. W Warsztacie jest sześć pracowni tematycznych: gospodarstwa domowego, plastyczna, ogrodnicza, krawiecka, rękodzieła, stolarstwa lekkiego.

Sprawdź listę produktów

Fundacja Gradiam

Fundacja działa na wielu obszarach. Jej priorytety to np. upowszechnianie kultury fizycznej, szerzenie wolontariatu, ekologia, turystyka i krajoznawstwo.

Fundacja Netka

Netka stawia na różnorodne działania artystyczne. Szerzy inicjatywy kulturalne w małych miejscowościach, realizuje autorskie projekty.

Sprawdź aktualności

Fundacja Edukacyjna Rozmaici

Realizują takie projekty jak: Przedsiębiorcza Kobieta, Forum Wyjątkowości, Laboratorium Sukcesu.

Oni tworzą fundację

Fundacja Wytwórnia Marzeń

Fundacja pomaga realizować marzenia i inspiruje do działania. Rozwija kreatywne myślenie
u dzieci i dorosłych. Prowadzą treningi, spotkania, warsztaty.

Dowiedz się więcej

Fundacja Mandragora

Podstawowym obszarem działalności jest promocja kultury i sztuki, wspieranie środowisk twórczych, edukacja kulturalna i artystyczna kształtująca światłych i wrażliwych odbiorców.
Działalność Mandragory polega m.in. na: organizowaniu, wspieraniu i promowaniu przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, propagowaniu wymiany kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru europejskiej tradycji dziedzictwa kulturowego oraz wspieraniu programów edukacyjnych i oświatowych z zakresu wyrównywania szans oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży.