19

Gru2016
19 grudnia 2016kpowes-admin

18

Gru2016

Konkursy MRPiPS

0  
W ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” można składać wnioski na realizację zadań. Oferty należy składać do 15 lutego 2017 r. Projekty dotyczą: 1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.” 2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu ... Czytaj więcej
18 grudnia 2016kpowes-admin

18

Gru2016

Rozeznanie rynku

0  
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w związku z zamiarem przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń. Formularz cenowy Rozeznanie rynku - szkolenia PS
18 grudnia 2016kpowes-admin

17

Gru2016
Informujemy, że do 1 marca 2017 roku samorządy, instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze oraz organizacje sektora pozarządowego mają czas na złożenie wniosku o dofinansowanie projektów w unijnym programie Europa dla obywateli. Program ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej. Działania, na ... Czytaj więcej
17 grudnia 2016kpowes-admin

15

Gru2016
Prezentujemy listę osób/podmiotów zakwalifikowanych do pierwszego etapu ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projekcie „Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej IV”.   W najbliższym czasie zostanie ogłoszony harmonogram szkoleń. Gratulujemy! Sprawdź listę
15 grudnia 2016kpowes-admin

14

Gru2016

Z wizytą w Koninie

0  
Kadra Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Dom Św. Mikołaja w Kcyni udała się do Konia - do przedszkola Pinokio. To niezywkłe miejsce, które oferuje wspaniały model edukacji przedszkolnej dla dzieci z autyzmem. Zostaliśmy przekonani do tworzenia takich specjalistycznych placówek, bowiem mogliśmy posłuchać wykładu pani Anny Leśna-Szymańskiej, prezeski spółdzielni socjalnej i Stowarzyszenia na ... Czytaj więcej
14 grudnia 2016kpowes-admin

12

Gru2016
Zachęcamy do zapoznawania się z konkursami na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku. Oferty można składać za pomocą generatora. (Witkac). Po zarejestrowaniu/zalogowaniu do systemu będzie można tam znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat poszczególnych konkursów (terminy, wymagane załączniki itp.). Należy zapoznać się z treścią regulaminów.
12 grudnia 2016kpowes-admin

12

Gru2016
Informujemy, że 16 grudnia (piątek) odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego poświęcone powstaniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Bydgoszcz, godz. 12  - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 3, sala 145 Toruń, godz. 15 -  Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Moniuszki 15/21, sala 102. Zaproszenie
12 grudnia 2016kpowes-admin

12

Gru2016
Zachęcamy bydgoskie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w spotkaniu świątecznym, które odbędzie się w poniedziałek 19 grudnia o godz. 16.30 w sali nr 5, przy ul. Jezuicka 1, ratusz UMB. Ze względów organizacyjnych prosimy zgłaszać swój udział mailowo na adres ngo@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 52 58 59 273.
12 grudnia 2016kpowes-admin

11

Gru2016
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych broszur o tematyce prawnej, które zostały opracowane z myślą o przedsiębiorcach społecznych. Wsród tematów znajdują się: przetwarzanie danych osobowych, interpretacja prawa podatkowego, podatek od towarów i usług, prawo pracy, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, umowa zlecenie i o dzieło. Szczegóły Broszury
11 grudnia 2016kpowes-admin