KPOWES VI

KPOWES VI

KPOWES VI realizowany jest na terenie Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju ES w subregionie 1 (pow.: nakielski, sępoleński, bydgoski, tucholski, m. Bydgoszcz) poprzez wsparcie w rozwoju i funkcjonowaniu już istniejących PES oraz wsparcie finansowe i merytoryczne na utworzenie 102 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, przyczyniające się do aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2026r.

Projekt skierowany jest do:

  • osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ES,
  •  pracowników i wolontariuszy PES, 
  •  podmiotów, o których mowa w art 4.ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, 
  • PES.

Realizowane zadania merytoryczne:

  • animacja i inkubacja przyczyniająca się do powoływania nowych PES/PS oraz rozwoju potencjału istniejących PES,
  • rozwój przedsiębiorczości społecznej,
  • udzielenie dotacji na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS, 
  • realizacja wsparcia reintegracyjnego dla PS.

Czas trwania: od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.
Ogólna wartość projektu wynosi 13 668 856,87 zł, dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 11 618 528,33 zł.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane