EtnoPolska 2024

grafika- postacie w strokach ludowych

EtnoPolska 2024

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków w programie EtnoPolska. Edycja 2024. Jego celem jest popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Inicjatywy mogą nawiązywać do tradycji, inspirować się nią, jak i ukazywać we współczesnych kontekstach. Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Wnioski można składać do16 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.nck.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane