Pomoc uchodźcom

splecione dłonie w kolorach flagi ukrainy

Pomoc uchodźcom

Jeszcze tylko kilka dni trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych. W pierwszej edycji konkursu organizacje mogą ubiegać się o kwotę do 50,000 zł na tzw. “projekty małe”. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które obejmują:

  • poprawę jakości życia uchodźców poza głównymi ośrodkami miejskimi,
  • wsparcie dobrowolnej wyprowadzki z ośrodków zbiorowego zakwaterowania,
  • włączenie dzieci uchodźczych do polskiego systemu edukacji,
  • wsparcie osób nieaktywnych zawodowo, starszych i/lub z niepełnosprawnością oraz pozostałych grup szczególnie narażonych na wykluczenie (w tym mniejszości etnicznych i seksualnych). 

Projekt powinien być kierowany przede wszystkim do uchodźców z Ukrainy, ale może obejmować także osoby ze społeczności lokalnej, doświadczające podobnych trudności. 

Wnioski można przesyłać do 29 listopada 2023 r. Przewidziano jeszcze w tym roku kolejny nabór.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://popfund.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane