Małe Granty

grafika - dwoje dorosłych ludzików i dziecko

Małe Granty

Projekt Building Bridges, finansowany ze środków Unii Europejskiej, ma na celu wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych. W ramach Małych Grantów można otrzymać dofinansowanie na promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocji Karty Praw Podstawowych oraz utrzymania i dalszego rozwoju społeczeństw demokratycznych, opartych na prawie i na praworządności, a także rozwijania roli rzeczniczej i strażniczej organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Małe granty w wysokości od 10 000 do 20 000 euro przyznawane będą na projekty trwające od 6 miesięcy do 12 miesięcy.

Wnioski można składać do 6 grudnia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bb.frdl.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane