Wypoczynek zimowy dla dzieci

zima, dzieci zjeżdżają z górki na ślizgaczu

Wypoczynek zimowy dla dzieci

Promocja zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci rolników to cel konkursu grantowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Program współfinansuje organizację turnusów wyjazdowych, trwających minimum 7 dni. Zakłada upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych i pożądanych nawyków żywieniowych, popularyzację aktywności ruchowej, rekreacji i sportu oraz kształtowanie postaw wolnych od nałogów, poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i używek. Wnioski można składać do 15 listopada.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.fsusr.gov.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane