Niepodległa 2024

flaga Polski - rysunek

Niepodległa 2024

Biuro „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024. Program przewiduje dofinansowanie projektów organizowanych w 2024 roku, kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Mogą być to następujące zadania :

  • wystawy wraz z katalogami;
  • rekonstrukcje historyczne;
  • festiwale, koncerty patriotyczne, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów;
  • murale;
  • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Wnioski można składać do 8 grudnia 2023.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane