Grupa wsparcia Psychologicznego

uśmiechnięci , młodzi ludzie siedzą w kółko i klaszczą w ręce. Napis Grupa Wsparcia Psychologicznego.

Grupa wsparcia Psychologicznego

Po wakacyjnej przerwie wraca do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Gdańska 5 Grupa Wsparcia Psychologicznego dla społeczników i społeczniczek działających w organizacjach pozarządowych na terenie Bydgoszczy. Spotkania mają charakter otwarty, a uczestnikiem może być każdy, kto działa społecznie w tym mieście. Grupa Wsparcia to bezpieczna i przyjazna przestrzeń do dzielenia się własnymi doświadczeniami, aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów, udzielania sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Uczestnictwo w grupie będzie sprzyjać rozwojowi osobistemu, radzeniu z codziennymi trudnościami, ale też kształtowaniu ważnych, społecznych kompetencji.

Terminy spotkań ogłaszane są na stronie internetowej oraz profilu facebook Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Gdańska 5. Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez dedykowany formularz.

Pierwsze spotkanie, po przerwie wakacyjnej, we wtorek 12 września. Trwają zapisy!

 https://www.bcopw.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane