Polska dziś i jutro

szare zdjęcie głowy z wiankiem i napis- program Polska dzis i jutro

Polska dziś i jutro

W ramach programu Fundacji Totalizatora sportowego  „Polska dziś i jutro” można otrzymać granty na projekty min. promujące polską kulturę i historię, propagujące dziedzictwo narodowe czy poszerzające wiedzę i świadomość narodową oraz obywatelską. Może być to:

  •  inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy);
  •  podejmowanie działań edukacyjnych;
  •  nauka o kulturze i historii polskiej;
  • udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka);
  •  prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych;
  •  finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.

Nabór wniosków prowadzony jest cały rok.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie :https://www.fundacja.totalizator.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane