Umowy na marszałkowskie granty podpisane

zbiorowe zdjęcie beneficjentów grantów w urzędzie marszałkowskim

Umowy na marszałkowskie granty podpisane

Fundacja Wyjść z Cienia z Bydgoszczy i Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie z Więcborka znalazły się w grupie 6 organizacji pozarządowych działających w sferze społecznej, które otrzymały granty  w ramach  marszałkowskiego pakietu antykryzysowego finansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Stowarzyszenie z Wiecborka dzięki tym środkom zrealizuje projekt Aktywny Senior. Dla dwunastu uczestników przeprowadzone zostaną warsztaty animacyjne, kulinarne z elementami zdrowego żywienia, wyjazdy kulturalno-edukacyjne, aqua aerobic. Przewidziano również wsparcie psychologa i poradnictwo rodzinne. Każde działania skierowane do tej grupy odbiorców są istotne mówi Izabela Szmaglińska wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Seniorzy odczuwają ogromną potrzebę bycia wśród ludzi. Ale nasze działania są skierowane też na otoczenie. Bo jeśli senior będzie mniej depresyjny, to i rodzina skorzysta na jego lepszym samopoczuciu. Covid sprawił, że seniorzy zapadli się w sobie, nie mogli, wychodzić, byli odizolowani od świata. Cieszymy się, że marszałek zobaczył potrzebę działań adresowanych do tej grupy. Ważne jest także wzmocnienie organizacji pozarządowych, które zostały mocno dotknięte przez Covid. W Więcborku opiekujemy się 70 osobami i jest ich coraz więcej. Wzrasta zainteresowanie tego typu warsztatami. Pandemia zostawiła także ślad w psychice młodych ludzi. Zawsze idziemy razem to projekt Fundacji Wyjść z Cienia adresowany do młodzieży w wieku 14 – 19 lat, objętych wsparciem ośrodka pomocy społecznej, pieczy zastępczej rodzinnej i/lub instytucjonalnej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jego celem jest pokazanie uczestnikom jak ważne jest posiadanie pasji, marzeń i dążenie do wyznaczonego celu, przełamywanie barier, radzenie sobie z problemami i trudnościach związanymi z wiekiem dojrzewania. Przewidziano 10 tematycznych warsztatów grupowych, których tematem przewodnim będzie film – „Zadra”, przedstawiający historię nastoletniej dziewczyny z blokowiska. Młodzi ludzie poznają różne formy aktywizacji społecznej tj. fotografię, videoprezentację, choreoterapię, literaturoterapię, muzykoterapię. Realizacja projektu „Zawsze idziemy razem” jest bardzo ważna dla młodych ludzi, którzy „zamknięci” w swoich domach w czasie pandemii COVID 19, mają dziś problem z powrotem do realnego świata, życia w grupie rówieśników. Bohaterka filmu, który jest bazą do projektu, dziewczyna „z blokowiska”, dzięki swojej pracy, zaangażowaniu, wytrwałości w dążeniu do celu, trafia na wielką scenę, osiąga sukces i spełnia swoje marzenia – opowiada Agnieszka Gaura prezes Fundacji. Warsztaty w ramach naszego projektu mają za zadanie pokazanie młodzieży jak ważne jest posiadanie pasji, marzeń i dążenie do wyznaczonego celu, przełamywanie barier, radzenie sobie z problemami. 

Pozostałe organizacje, które otrzymały granty to: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu, Spółdzielnia Socjalna WIGOR, Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych, Fundacja Aktywizacji i Integracji.

Finalizujemy program, który uruchomiliśmy w czasie pandemii Covid-19. Organizacje pozarządowe włączyły się wówczas w pomoc osobom szczególnie potrzebującym wsparcia w tych trudnych czasach – niepełnosprawnym, starszym, chorym – i środowiskom w trudnej sytuacji. Niosły pomoc psychologiczną, organizowały zbiórki i dostarczanie żywności. Pięćdziesięciu instytucjom trzeciego sektora już przekazaliśmy granty w wysokości do 100 tys. złotych na przeprowadzenie tego typu projektów, dziś mamy sześć umów, a trzynaście kolejnych podpiszemy w najbliższym czasie. Łączna wartość grantów wynosi 7 milionów złotych – powiedział dziennikarzom przed ceremonią przekazania umów marszałek Piotr Całbecki.

Program realizuje samorząd województwa w partnerstwie z toruńskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Kobiet Gineka w Bydgoszczy i Bydgoską Wyższą Szkołą Gospodarki. Projektami objęto już łącznie 1 200 osób. 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane