Kultura wrażliwa

wózek inwalidzki z malowanym, kolorowym kołem

Kultura wrażliwa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs, którego celem jest promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty z następujących obszarów: spektakl teatralny, taneczny, eksperymentalny, performance, koncert, happening.
Projekt powinien mieć charakter kulturalny, społeczny i edukacyjny, a także tworzyć pola do dyskusji na ważne społecznie tematy, uwzględniające problematykę niepełnosprawności.

Wnioski można składać do 16 października.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:https://www.pfron.org.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane