Pomoc niepełnosprawnym osobom z Ukrainy

splecione dłonie w kolorach flagi ukrainy

Pomoc niepełnosprawnym osobom z Ukrainy

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. W ramach tego naboru wniosków może zostać zgłoszone zadanie, którego celem jest wsparcie procesu aktywizacji zawodowej beneficjentów programu i przygotowanie do wejścia na rynek pracy,  Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane