Pomoc uchodźcom z Ukrainy

serce w kolorze flagi Ukrainy i dwie dotykajace się dłonie

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Trwa nabór ofert w konkursie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży przybyłych z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi” oraz pn. „Z kulturą dla Ukrainy – integracja społeczna i stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym obywateli Ukrainy”, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane