Stalowe Anioły

statuetki stalowych aniołów

 Stalowe Anioły

Poświęcają swój czas innym z zaangażowaniem i ofiarnością, rozwiązując trudne problemy lokalnych społeczności. Można docenić ich pracę i bezinteresowną działalność. Rozpoczął się nabór w konkursie samorządu województwa „Stalowy Anioł”. To już XVII edycja konkursu, którego celem jest promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć, a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Kandydatów mogą zgłaszać laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przedstawiciele:

  • organów administracji rządowej i samorządowej
  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

 Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2023 roku.

 Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane