Duże Granty

grafika. zawieszone karteczki z napisami informujacymi o datach konkursu

Duże Granty

Projekt Building Bridges, finansowany ze środków Unii Europejskiej, ma na celu wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych. W ramach Dużych Grantów można otrzymać dofinansowanie na upowszechnianie wiedzy o Karcie Praw Podstawowych i traktatach UE, ale także na działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych. 

Wnioski można składać do 31 lipca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bb.frdl.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane