Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO

grafika z ludźmi z piłkami i napis WOw w NGO

Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO

Głównym celem konkursu „WOW w NGO!” jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji można otrzymać środki na:

  • zatrudnienie koordynatora wolontariatu,
  • edukację koordynatora wolontariatu,
  • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem.

Oferty można składać do 24 lipca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane