Stalowe Anioły

statuetki stalowych aniołów

Stalowe Anioły

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XVII edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

Celem konkursu jest: promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć, a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

  • przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;
  • przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych działających  w zakresie pomocy społecznej;
  • laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września 2023 roku .

Więcej na stronie: https://es.rops.torun.pl/

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane