Przedsiębiorstwo Społeczne +

grafika- napis przedsiębiorstwo społeczne plus

Przedsiębiorstwo Społeczne +

Trwa nabór wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Podmioty ekonomii społecznej posiadające status Przedsiębiorstwa Społecznego mogą starać się o uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych kosztów stałych oraz kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wnioski można składać do 30 czerwca.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane