Dobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

folder z napisem Dobre praktyki w OWES

Dobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Bibliotece Ekonomii Społecznej dostępna jest publikacja:
„Dobre praktyki w funkcjonowaniu OWES”. Znajdują się tam informacje na temat przykładowych działań, które podjęły ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne, aby zapewnić sprawne i skuteczne funkcjonowanie. Pokazano także problemy z jakimi się zmagają i jak je rozwiązują. My opowiadamy o działaniach promocyjnych naszego ośrodka! Zachęcamy do lektury.
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Biblioteka,Ekonomii,Spolecznej,4025.html

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane