Edukacja ekologiczna – NFOŚiGW

zielone drzewko w przeźroczystej półkuli

Edukacja ekologiczna – NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił możliwość składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, przyczyniających się do:
-zwiększania świadomości ekologicznej.
-rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
-realizacji polityk: klimatycznej, ochrony środowiska, ekologicznej i energetycznej Polski oraz tworzenia/poprawy ekologicznych warunków życia. Projekty mogą dotyczyć aktywnej edukacji oraz kampanii informacyjnych.
Planowane przedsięwzięcie musi mieć zasięg ogólnopolski.
Wnioski można składać do 6 czerwca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane