Wsparcie dla redystrybucji żywności

cztery bochenki ziarnistego chleba leżące na półce

Wsparcie dla redystrybucji żywności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało możliwość wsparcia organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne. Przewidziano je na: 

    • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń lub wyposażenia do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;
    • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;
    • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

              – budynków i budowli przeznaczonych do nieodpłatnego przechowywania żywności,

              – obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w tym zakresie.

Nabór rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i będzie trwał do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie : https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-o-planowanych-naborach2

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane