Inicjatywy społeczne – konkurs

starsza kobieta i mężczyzna

Inicjatywy społeczne – konkurs

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w trzecim naborze (3/GNGO/2023) w konkursie grantowym skierowanym do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Można otrzymać dotację do 50 tys. na działania w sferze usług społecznych w ramach programu Inicjatywy  w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.  Granty będą przyznawane na realizację inicjatyw społecznych w ramach następujących rodzajów usług:

  • usługi opiekuńcze,
  • usługi w rodzinnym domu pomocy,
  • usługi w ośrodkach wsparcia,
  • usługi w domu pomocy społecznej,
  • usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • usługi wsparcia rodziny

Wnioski można składać do 24 marca.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane