Wzajemnie potrzebni

dłonie w uścisku

Wzajemnie potrzebni

Wzajemnie potrzebni to konkurs ogłoszony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jego celem jest dofinansowanie ofert, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych. Oferty można składać do 23 marca.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://wzajemniepotrzebni.pl/konkurs/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane