Lato w teatrze

na teatralnej scenie stoją ludzie w kółku trzymając się za ręce

Lato w teatrze

Lato w teatrze to program grantowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które zgłoszą autorski pomysł dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym. Jego celem jest:

  • umożliwienie artystycznej wypowiedzi dzieciom i młodzieży,
  • wspieranie podmiotów, które chcą rozpocząć działania na gruncie teatru amatorskiego lub wprowadzić zmiany w tym zakresie,
  • rozwój oraz sieciowanie osób zaangażowanych w edukację teatralną,
  • szerzenie idei pedagogiki teatru takich jak: inkluzywność, kształtowanie kompetencji społecznych uczestników, tworzenie przestrzeni do spotkania różnorodnych poglądów i doświadczeń.

Dofinansowanie projektów wynosi maksymalnie 45 000 złotych. Wnioski do programu można składać do 24 marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.instytut-teatralny.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane