Inicjuj z FIO 3.0 – ruszają spotkania informacyjne

grafika- kolorowe paski i napis granty na inicjatywy oddolne

Inicjuj z FIO 3.0 – ruszają spotkania informacyjne

26 stycznia w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Gdańska 5 o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjne ws. grantów „Inicjuj z FIO 3.0”, w trakcie którego przedstawione zostaną m.in. zasady najnowszej edycji konkursu i realizacji projektu.

Ośrodek TŁOK w ramach projektu „INICJUJ Z FIO 3.0” przyznaje granty do 10 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i do 5 tys. zł grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, planujących działania  określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego:

• wspieranie rodzin;

• podtrzymywanie tradycji narodowej;

• rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej;

• zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów, osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne,

• działania ekologiczne dotyczące promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu, szczególnie w obszarze klimatu, ochrony środowiska, ekologii.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.tlok.pl/

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane