Wyniki oceny formalnej konkursu „Mikrogranty KPOWES – edycja 6/2022”

Wyniki oceny formalnej konkursu „Mikrogranty KPOWES – edycja 6/2022”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka” jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków w konkursie grantowym “Mikrogranty KPOWES – edycja 6/2022”

Lista wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: https://kpowes.org.pl/mikrogranty-wyniki-edycja-6-2022/

Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone nie później niż 30.12.2022 roku.

Decyzja w określonym zakresie jest wiążąca i ostateczna.

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane