Kultura dostępna

koncert skrzypcowy

Kultura dostępna

Trwa konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”. Program przewiduje dofinansowanie niekomercyjnych zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Rodzaje działań, na które można uzyskać wsparcie finansowe to m.in.:

  • Dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • Działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury,
  • Organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.

Wnioski można składać do 30 listopada. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2022

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane