Historia za Olzą – Fundacja Świetlik

porządki na starych grobach

Historia za Olzą – Fundacja Świetlik

„Historia za Olzą …” to projekt działań wolontariackich Fundacji Świetlik u sąsiadów w Czechach. Koncepcja zadania „Historia za Olzą” zakłada połączenie działań porządkowych oraz dokumentujących stan i ilość polskich nagrobków na cmentarzach w Czechach z działaniami edukacyjnym. Na stronie Fundacji znajdują się prezentacje edukacyjne dotyczące Zaolzia. Zbierane są również materiały do prezentacji artystycznej (twórczość plastyczna, poetycka, fotograficzna) pod tytułem „Moje spojrzenie za Olzę”. Celem tej prezentacji jest propagowanie wiedzy o polskości o kulturze polskiej na Zaolziu. Uczestniczą w tej akcji szkoły, przedszkola i dorośli indywidualnie. Fundacja zaprasza wszystkich do przesłania swoich prac na adres fundacji Świetlik do 11.11.2022 roku.

Film promujący działania projektowe  https://www.youtube.com/watch?v=3-j9-TGhZ-0

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane