Edukacja kulturalna

rysunek kobiety i farby i pędzle

Edukacja kulturalna

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników. Wsparcie można uzyskać m.in. na przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, podnoszenie kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, edukację kulturalną osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”. Wnioski można składać do 30 listopada.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna5

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane