Wyniki oceny formalnej konkursu ” Mikrogranty KPOWES – edycja 5/2022″

Wyniki oceny formalnej konkursu ” Mikrogranty KPOWES – edycja 5/2022″

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “Gineka”jako Realizator projektu pn.”Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” nr projektu RPKP.09.04.01-04-0002/18, informuje, że została zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków w konkursie grantowym “Mikrogranty KPOWES – edycja 5/2022”

Lista wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: https: https://kpowes.org.pl/mikrogranty-wyniki-edycja-5-2022/

Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone nie później niż 14.11.2022 roku.

Decyzja w określonym zakresie jest wiążąca i ostateczna.

 

/ Aktualności

Komentarze

Komentowanie zablokowane